Harmonie těla a mysli

Naučte se naslouchat svému tělu a   nezanedbávejte ho,  nabádá nás mistr Osho v   promluvách, jež jsou zaměře ny na harmonické propojení těla a   mysli. Vnímání těla  a   láska k   němu jsou základem fyzického i   duševního  zdraví a   příjemného pocitu pohody. Především v   západ ní společnosti se lidé od svého těla odcizili, naučili se ho  potlačovat, považovat ho za méněcenný, někdy dokonce  obtížný přívažek. Negativní vztah k   tělu však ovlivňuje  psychiku a   negativní mysl zpětně působí na tělo, což se  následně projeví nemocemi. Moudrý člověk je člověk  celistvý, který se znovu stal spontánním dítětem a   mi luje vlastní tělo, ten úžasný a   nepředstavitelně složitý  mechanismus, jehož bychom si měli vážit, neboť nám  dokonale slouží v   každém okamžiku, aniž bychom si to  uvědomovali. Osho nazývá tělo chrámem, v   němž sídlí  naše pravá přirozená podstata, ten nejcennější poklad,  jejž máme v   sobě od narození, jenom jsme na něho za pomněli a   musíme ho znovu objevovat.