Rozhovor s Iljou Grzeskowitzem, autorem knihy Postoj A+

11. 12. 2014

Ilja Grzeskowitz je expert na rozvíjení osobního potenciálu a lektor, který patří k nejznámějším německým řečníkům nové generace. Vystudoval berlínskou univerzitu a zabývá se otázkou, jak úspěšní lidé myslí a jednají. Doprovází ředitele velkých společností, podnikatele a prodejce na cestě k těm nejlepším osobním i podnikatelským výkonům.

My jsme si s panem Grzeskowitzem pohovořili o jím vyvinuté filozifii Postoj A+a jeho nové stejnojmenné knize, kterou vydalo nakladatelství Beta. Nechte se tedy inspirovat k novému životnímu postoji.

 

Jak byste stručně popsal postoj A+? O co se tu jedná?

Grzeskowitz, Ilja

Postoj A+ je životní filozofie, která ovlivňuje naše myšlení, rozhodování a naše jednání. Jejím základem je 7 klíčů k úspěchu, jež tvoří podstatu tohoto podivuhodného vnitřního postoje. V kombinaci se zakořeněnými hodnotami, hlubokým přesvědčením a  schopností realizace Vás dovede k lepším výsledkům v zaměstnání i v soukromém životě.                                                                                      

Jak ovlivnil postoj A+ v životě vás osobně?

Postoj A+ mě provází celou mou kariérou. Rozhodujícím faktorem úspěchu pro mě byl jak v době, kdy jsem pracoval jako manažer v největším německém koncernu obchodních domů, tak i při mé práci motivačního trenéra, kouče pomáhajícího ostatním s proměnou jejich života, i řečníka. Vnější okolnosti nedokážeme vždy ovlivnit, ale o našem vnitřním postoji rozhodujeme jen a pouze my.

Co je nejdůležitějším znakem úspěšného člověka?

Čitelnost. Zodpovědnost. Vděčnost.

Jak byste na několika situacích popsal rozdíl v jednání člověka, který žije podle postoje A+, a naopak člověka, který jej vůbec nezná?

Je to především otázka důrazu. Zvláště zřetelné jsou účinky filozofie A+ v takových situacích, kdy je všechno proti nám. Pokud zažíváme ve firmě nelehké období, kdy nám to doma neklape tak, jak bychom si přáli, nebo když naše konto zeje prázdnotou. Mnoho lidí se právě v těchto okamžicích snaží zbavit odpovědnosti a připadá si jako oběť vnějších vlivů. Když se ale pasujeme do pozice oběti, nemůžeme zároveň pracovat na řešení. Lidé s postojem A+ přebírají odpovědnost za to, co se jim přihodí. Tedy za dobré výsledky, ale i za ty špatné. Přijmou fakt, že mají problém. A ten problém také řeší. A pak jdou dál. Rozhodující je vždy fakt, jak se vypořádáváme s nejrůznějšími výzvami všedního dne. A právě při tom postoj A+ pomáhá.

Jste také známým lektorem. Mohou se čtenáři v knize setkat i s konkrétními příklady z vaší praxe?

Samozřejmě. Kniha je plná osobních příběhů a zkušeností. A věřím, že i proto je tak úspěšná. Neboť čtenáři cítí, že se tu nejedná o žádnou teorii, ale o to, co jsem sám zažil a každý den používám.

Komu je vaše kniha určena?

I když spolupracuji s mnoha podnikateli, vedením společností a manažery, je tato kniha napsána pro všechny jednotlivce, kteří se už nechtějí více spokojit s průměrem, ale chtějí ze svého života vytěžit něco mimořádného. Když totiž začnete využívat postoje A+ ve všedních dnech, zjistíte, že je váš život najednou pestřejší, intenzivnější a úspěšnější.

Jakou osobnost obdivujete nejvíce? Proč?

Uda Jürgense (rakouského hudebníka). Za jeho odvahu, vášeň a lásku ke všemu, co dělá.

Může se stát úspěšným opravdu každý, kdo následuje postoj A+?

Myslím, že takovéto tvrzení by bylo dosti troufalé. Protože vedle správného vnitřního nastavení rozhodují o úspěchu vždy i jiné faktory. Je zapotřebí jisté tvrdošíjnosti, schopnosti realizace a mnohdy také určité dávky štěstí. Pravděpodobnost úspěchu využitím filozofie A+ roste. Ale nezaručí vám jej.

Dokážete si ještě vůbec představit svůj život bez postoje A+?Postoj OBÁLKA 3D

Ne, v žádném případě. Postoj A+ se stal nedílnou součástí mého života a každým dnem mě naplňuje hrdostí pocit, že ho úspěšně používá i tolik jiných lidí.

 

Knihu Postoj A+ nabízíme v našem e-shopu.