Recenze nové knihy Johna C. Maxwella, mezinárodně uznávané osobnosti v oblasti leadershipu, Život bez hranic.

16. 8. 2017

Přes překážky s odvahou a odhodláním...

 
Nová kniha Johna C. Maxwella o zbavení se strachu a překonávání zdánlivě nepřekonatelných překážek.
John C. Maxwell je uznávanou osobností v oblasti leadershipu a tématu osobního rozvoje se věnuje již desítky let.
Neustále, i ve svých 70 letech, se rozvíjí a přichází s novými a novými nápady a projekty.
V roce 2014 jej magazín Inc. uvedl na prvním místě žebříčku největších expertů na leadership a management.
 
 
 
Pro všechny, kteří se ve svém životě chtějí někam posunout a nestát na místě, napsal John C. Maxwell knihu Život bez hranic. Ve svém originále vyšla v roce 2017 pod názvem No limits a je skvělé, že se českého překladu dočkala tak brzy. John C. Maxwell má mnohaleté zkušenosti v oblasti leadershipu. (Leadership je proces, ve kterém vedoucí pomáhá jednotlivcům v určování směru, kterým by se měli vydat.)
Jak sám název knihy vypovídá, autorovi jde především o rozšíření čtenářova obzoru, o to, aby se dokázal na věci dívat z různých úhlů pohledu a hlavně, aby nezůstal stát na místě v důsledku strachu, že na víc přeci nemá. Maxwell přizpůsobil jazyk své knihy pro čtenáře tak, aby byl pro všechny srozumitelný a jasný. Žádné hromadění složitých vět s odbornými výrazy. Kniha je celkově velmi přehledná, systematicky členěná a čtivá, přitom podává dostatek informací shrnujících podstatu lidského rozvoje. recenze_Zivot_bez_hranic
 
Život bez hranic je rozdělen do tří částí: uvědomění, schopnosti a rozhodnutí. Všechny tři jsou podle autora pro lidský život nepostradatelné, neboť vedou k naplnění kapacit, kterými disponujeme. Maxwell mezi ně řadí skutečně mnoho schopností, uvedu jen vybrané z nich: kapacita myšlení, kreativní kapacita, vůdčí kapacita, kapacita risku, kapacita růstu, kapacita cílevědomosti aj. O každé z nich ve své knize podrobně píše.
Každá část je ještě rozdělena do podkapitol uvedených nějakým příběhem, zamyšlením nebo příkladem, který má reprezentovat dané téma. Autor se nevyhýbá ani citacím z různých článků a knih od osobností, které inspirovaly jeho samotného. Také se s oblibou vrací do dob, kdy ještě sám nevěděl, co všechno mu život přinese; otevřeně hovoří o chybách, kterých se dopustil, ale také o tom, co si z chyb vzal do budoucna. Neodbíhá od tématu, ale drží se vždy toho, o čem má vybraná část hovořit. Některé pasáže mi připomínaly úvahy, které prostřednictvím příběhu nutí čtenáře, aby se zamyslel, zda něco podobného taky nezažil, aby popřemýšlel, co v dané situaci udělal dobře a co ne, své nápady si poté třeba i zapsal a mohl své hranice posunout dál.
recenze_Zivot_bez_hranicKapitoly jsou uzavřeny směsicí otázek, nejde o žádné zkoušení se z pouček ani přesných dat, nýbrž o vlastní zamyšlení se nad konkrétní otázkou. Nalézt odpověď musíme sami v sobě, což je někdy mnohem těžší, než odříkaná poučka.
 
Je nesmírně složité shrnout do pár vět myšlenku celé knihy, neboť pro zvětšení naší kapacity a získání síly k odbourání hranic vede dlouhá cesta, k níž nestačí pouze načíst texty … ty texty se musí dostat až pod kůži, musí dojít k onu uvědomění, že je potřeba něco změnit a pátrat ve vlastních vodách co přesně by to mělo být. A Maxwell jako vynikající učitel vám do začátku cesty věnuje minimálně naději, že život bez hranic skutečně existuje.
 
Autor recenze: Andrea Komárková
 
 

KOUPIT KNIHU:

Zivot_bez_hranic v2-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALŠÍ AUTOROVY KNIHY:

MAXWELL_Cilevedomy_zivot-malá  MAXWELL_5_urovni_vudcich_osobnostiNekdy_vyhrajes_jindy_se_poucis-1Dobry_lidr_poklada_skvele_otazky-3
 
 
zivot_bez_hranic