Recenze knihy Zázračná síla čísel

3. 8. 2017

NETRADIČNÍ METODA ALTERNATIVNÍHO LÉČENÍ

Jihokorejský institut Chaseo Rules ve své knize Zázračná síla čísel představuje léčebnou metodu vycházející z propojení poznatků západní vědy a tradiční východní medicíny založenou na harmonizaci lidské psychiky pomocí systematického vkládání číselného kódu do podvědomí. Současná neurologie nám přináší detailní popis fungování centrální nervové soustavy a mozku. Mnohé teorie a postupy východní medicíny zazracna_cisla lze laboratorně pozorovat a ověřit, že na ně lidské tělo a mysl skutečně pozitivně reagují.

Na tyto poznatky se autoři dívají z hlediska filozofie východního léčitelství,  která je založena na holistickém chápání člověka, tedy na přímém vztahu těla a duševní stránky, které se vzájemně ovlivňují a kdy nevyrovnanost duševní způsobuje i nemoci těla. Zároveň se nesoustředí na projevy nemoci tak, jak to dělá západní lékařství, ale jde po příčinách, které nemoc a neduhy způsobují. Ačkoliv tento přístup začíná akceptovat i západní lékařství, protože pozitivní výsledky jsou nevyvratitelné, tradiční východní lékařství má stále co nabídnout. Důkazem může být akupunktura pracující se stimulací systému meridiánů, vzájemně propojených energetických center lidského těla.

Autoři vycházejí z faktu, že naše smyslové vnímání má přímý vliv na naše myšlení. Zpracované informace, které jsme získali zrakem, hmatem, čichem, sluchem nebo chutí jsou základem našeho přemýšlení a toho, jak vnímáme svět kolem sebe. A zde se začíná propojovat duševní a fyzická stránka, protože myšlení následně ovlivňuje také činnost orgánů - srdce, plic, ledvin, jater a sleziny. Už jen nízká míra stresu mění srdeční tep, zsč ovlivňuje výměnu látek a produkci hormonů. Pomocí harmonizace duše tak dochází i k harmonii těla.
Tým profesora Mušiake Hazimaeho z lékařské fakulty Univerzity v Tóhoku při svých experimentech zjistil, že různá čísla a jejich kombinace aktivují různé části mozku. V knize jsou předloženy číselné kódy, které stimulují určitá centra a stejně jako u akupunktury harmonizují energetické toky lidského těla. S těmito cestami - meridiány, kniha čtenáře detailně seznamuje. V praktické části se čtenář seznámí s podobou cvičení, jeho délkou a cykly. Největší výhodou této metody je její časová a energetická nenáročnost. Čísla si můžeme opakovat po probuzení nebo před usínáním, cestou do práce nebo si krátit čas při čekání na autobus. Denně nám cvičení nezabere více než deset minut, přesto se výsledky dostaví překvapivě rychle.

Kniha dává návody na zlepšení koncentrace a schopnosti učení se, pomoci při poruchách spánku, pro zvládání stresu, kódy pro zlepšení zraku a kvality pokožky a proti únavě. U knihy trochu zamrzí, že kromě výzkumu profesora Hazimaeho a doporučené literatury na konci knihy nejsou u jednotlivých poznatků uvedených v knize opírajících se o vědecké experimenty uvedeni i jejich autoři a případným zájemcům je tak ztíženo získání podrobnějších informací.
Publikace by rozhodně neměla chybět nejen v knihovně každého příznivce tradiční východní medicíny, ale všech těch, kteří prostě jen potřebují rychle a bez přílišné námahy zvýšit kvalitu svého života.    

Autor recenze: Jiří Linger

KOUPIT KNIHU:

navrh_Zazracna_sila_cisel v2

 

 

      

 

CHASEO RULES INSTITUTE. Zázračná síla čísel. První vydání. Přeložila Jana ŽLÁBKOVÁ. Praha: Beta, 2017. ISBN 978-80-7306-905-6

banner_cisla