RECENZE: Nebeská koruna

6. 5. 2022

Nádherný a poutavý příběh z období bojů o Jeruzalém vás vtáhne do světa nelítostné války, dramatických životních osudů i ojedinělé lásky. Tahle NEBESKÁ KORUNA utkaná z trnů bolesti i střípků štěstí vás nadchne a dojme.

Román Nebeská koruna je čtenářskou lahůdkou pro všechny milovníky historických příběhů. Vyprávění situované do období křížových válek je naplněno osobními touhami, dramaty, tragickými životními osudy i sílou lásky. Pokud máte rádi dějově našlapané příběhy, v kterých se bolest, radost, smrt i zrození střídá v energickém tempu, jež nemáte šanci zastavit pouze se s ním svést na vlnách napětím nabitého děje, pak neváhejte a pusťte se do čtení.

Příběh je vyprávěn er-formou a je umístěn do rozmezí let 1187 – 1193. Hlavními hrdiny se stávají mladí lidé poznamenaní krutým lidským osudem a hledající rozhřešení u hrobu Spasitele. Statečná, nebojácná Ava, Bohem nadaná lučištnice, žena žijící skrytě mezi muži a každodenně riskující svůj život a Étien, jenž se narodil do světa, v němž se lidské znetvoření pokládá za znamení viny, budou vašimi průvodci na křížové výpravě, jenž je lemována násilím, krví i drobnými střípky radosti.

„Byli lidé, chybující a hřešící. Byli oběti, z nichž byli uděláni pachatelé, byli dětmi hříchu. A Bůh věděl, že pro to všechno si zaslouží odpuštění.“

Autorka Juliane Stadlerová vládne světem pera i historie. Dlouho jsem nečetla tak poutavě napsaný historický román, který by mě nadchnul svými ústředními protagonisty, dějovou linkou i dějepisnými souvislostmi. Tento obsáhlý román nezapomíná snad vůbec na nic. Dostane se vám atraktivní zápletky, záživné historie, v které mají Saracéni i křesťané krev na rukou a nahlédnete pod pokličku tehdejší medicíny alias ranhojiči a mniši mají v rukách životy zraněných a ne vždy jsou jejich metody milosrdné. Stejně jako film Království nebeské s Orlando Bloomem i zde se jedná o výpravný příběh, který vás okouzlí svým rozsáhlým obsahem i epickým vzezřením.

„Myslel sis, že ve válce umírají jenom vojáci?“ namítl Kašpar a unaveně potřásl hlavou poté, co mu Étienne o všem pověděl.
„Ne, to samozřejmě ne.“ Bylo však něco jiného tušit nebo vědět, a něco jiného zažít na vlastní kůži, jaké zlo se v člověku může probudit.
„Válka otevírá vrata ďáblům, kteří číhají v každém z nás. V někom hlouběji, v jiném pod povrchem.“ Kašpar uhodil hřebíček na hlavičku. Záleželo na každém jednotlivci, jestli zlo pustí ven nebo ne.

Román je inspirován skutečnými událostmi 12. století. Autorka do svého děje zasadila nejen reálné historické postavy z této doby, ale vycházela i z dochovaných dobových svědectví a bravurně popsala poměry v křesťanském táboře či obléhání Akkonu. Více se dozvíte v doslovu, v kterém se vám od autorky dostane podrobného vysvětlení. Styl psaní je velmi záživný a živé vyprávění vám zhmotňuje celý příběh do reálných kontur. Střídání historických souvislostí a popisných částí se střídá s energickými dějovými zvraty a čtenáře tak nutí být neustále ve střehu a v nikdy nekončícím napětí. Moc se mně líbilo toto nenásilné propojení, které mě „dovzdělalo“ a přitom zaujalo svým vystavěným příběhem o dívce žijící v mužském světě plném násilí i odvahy.

Nebeská koruna je opravdovou nebeskou manou pro všechny milovníky historických románů a já nemohu jinak, než vřele doporučit.

Recenzi najdete na blogu Kniha za knihou

 

 

KOUPIT KNIHU